Profil společnosti

Moravsko-slezská společnost pro racionalizaci a normování práce

je občanské zájmové sdružení, zabývající se výchovou a dalším vzděláváním

pracovníků v oblasti racionalizace a normování práce.

 

 

V této oblasti působíme přes 25 let a za tuto dobu jsme vyškolili téměř

3980 pracovníků v Základním kurzu racionalizace

a normování práce a téměř 565 posluchačů v různých nadstavbových

a specializovaných kurzech.

 

 

V současnosti provádíme školení

"Základní kurz racionalizace a normování práce".

Pro další období připravujeme nadstavbové kurzy v oblasti normování.

 

 

Kurzy, které organizuje společnost NORMIA jsou považovány za rekvalifikační.

created by thedesign.