Normotvorná racionalizační činnost

Společnost NORMIA Vám dále nabízí aktivní pomoc při zpracování normativní

základny ve Vašem podniku za 1. Metodické vedení při výpočtu výkonových norem

pro základní strojírenskou výrobu dle platné standardní metodiky, případně metodou MTM,

účinné pomoci Vašich kmenových pracovníků. Jedná se především o zpracování prvotních výkonových norem pro malé a střední podniky.

 

 

Při této činnosti jsme schopni pro Vás zabezpečit i :

 

  • Podniky se strojírenskou výrobou

 

  • Výpočty výkonových norem pro základní strojírenskou výrobu dle platné standardní metodiky, případně metodou MTM

 

  • metodickou pomoc při zavedení norem do výroby

 

  • pomoc při řešení různých problémů v oblasti racionalizace a normování práce

 

  • Pro podniky nestrojírenského charakteru :

 

  • Poskytneme účinnou poradenskou činnost při zpracování normativní základny

 

  • pomoc při řešení různých problémů v oblasti racionalizace a normování práce

 

 

Dále jsme připraveni provést základní školení pro pracovníky v oblasti racionalizace

a normování práce přímo ve Vašem podniku, se zaměřením na Vaše specifické podmínky. (minimální počet účastníků je 5)

 

 

Ceny za tyto služby jsou stanoveny dohodou obou stran.

created by thedesign.